BESTYRELSEN
Birgitte Ebert – midlertidig bestyrelsesformand

Valgt af den øvrige bestyrelse

K.A. Gorritzen

Udpeget af Esbjerg Kommune

Michael Harbøll

Udpeget af Esbjerg Kommune

John Juel

Udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling

Birgitte Ebert

Udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling

Kerstin Thiele

Medarbejdervalgt