Introduktion til siden

-velkommen

trond_petersen

 

Esbjerg Ensemble for børn har 3 indgange:
Blæsere, strygere og slagtøj.

Under hver instrumentgruppe finder du nogle forberedelses- materialer til skolekoncerterne 2013 – 2014. Du kan vælge kun at bruge de materialer, der relaterer sig til den skolekoncert dine elever skal opleve, men du kan naturligvis frit bruge alle materialer på websiden i undervisningen – helt uafhængigt af skolekoncerten.

Under hver instrumentgruppe er der

 1. Lærersider til elevopgaver
 2. Elevopgaver med uddrag af musikken/filmklip med uddrag af musikken
 3. Kort baggrundsinformation om musikken
 4. Om instrumenterne

1. Lærersider til elevopgaver

Lærersiderne er en vejledning til støtte for læreren i undervis- ningen med elevopgaverne. Lærersiderne er med lidt variation struktureret efter følgende punkter :

 • Formål
 • Praktisk tilrettelæggelse – materialer og organisering
 • Forslag til fremgangsmåde
  • Fælles introduktion til opgaven
  • Forøvelse
  • Aktivitet
  • Fremførelse/fremlæggelse
  • Klassesamtale

2. Elevopgaver

Der er tre typer elevopgaver, hvor de to typer er lytteopgaver og hedder henholdsvis associativ lytning og registrerende lytning. Her er eleverne i aktivitet med musikken, og der ar- bejdes ofte med korte uddrag. Det giver eleverne mulighed for at lytte til musikken mange gange, og opgaverne er udformet sådan, at det er nødvendigt at lytte mange gange. Eleverne vil ofte selv forlange at høre musikken igen.

I associativ lytning arbejdes der med elevernes egne oplevel- ser, fantasi og associationer i relation til musikken, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Eleverne arbejder med musikken ved at transformere deres oplevelse af musikken til et nyt ud- tryk. Det kan f.eks. være, at de digter en historie, en filmscene, eller at de tegner. Der er tale om associativ lytning som udgangs- punkt, fordi når eleverne har lavet deres produkter, er det naturligt efterfølgende at flytte fokus til en mere registrerende lytning ved f.eks. at tale om, hvilke elementer i musikken, der har betydning for oplevelsen af den.

I registrerende lytning drejer det sig om gennem forskellige aktiviteter at få en forståelse af musikkens formale sider. Det kan f.eks. være at arbejde med grafisk notation, at lytte efter hvordan bestemte instrumenter spiller eller efter dynamikken.

I små komponisters værksted er den tredje type opgave, hvor eleverne arbejder med kreative musikalske processer. Opgaverne knytter sig til det værk/den sats eleverne har arbejdet med i aktiv musiklytning. Hensigten er, at eleverne gennem de kreative musikalske processer i små komponisters værksted øger deres forståelse for den musik de har arbejdet med i lytteopgaverne.

Instrumenter. Med hensyn til brugen af instrumenter I små komponisters værksted, så er tanken at eleverne skal arbejde med de forskellige akustiske instrumenter som musiklokalet råder over: xylofoner, klokkespil, fløjter, trommer, percussion, ukuleler m.v. Her kan også anvendes stemmer, skrammel og hvad lokalet der undervises i kan byde på af lydkilder. Eleverne kan evt. selv medbringe en ”lydkilde” i form af f.eks. dåser og flasker, så man får en kasse i musiklokalet med alternative instrumenter. Det anbefales at arbejde med akustiske instrumenter, da de giver eleverne en kropslig/taktil fornemmelse af en tones styrke og klang i forhold til elevens anslag.

Det er godt, hvis eleverne har adgang til et udvalg af forskellige instrumenter, da eleverne på den måde får flere ud- tryksmuligheder og kan udvikle en bevidsthed om, hvilke udtryksmæssige kvaliteter de forskellige instrumenter har. Det kan være en idé at have nogle kasser i musiklokalet, der indeholder et sæt af de forskellige instrumenter, så der er en kasse til hver gruppe.

Gruppearbejde og lærerrolle

Elevernes arbejde i små grupper vægtes højt i de forskellige opgaver. Her udvikler eleverne ideer, udtrykker sig, diskuterer muligheder og løsninger sammen. Det betyder, at læreren i stor udstrækning er vejlederen, den spørgende og understøttende. Det gælder både i elevernes udforskning af musikken i associativ og registrerende lytning og i de skabende musikal- ske processer i små komponisters værksted.

Progression

Progressionen i undervisningen er tænkt sådan, at eleverne arbejder med de tre typer opgaver i den rækkefølge de står. Først lytter eleverne associativt, åbent og fantaserende. Derefter lytter de fokuseret og registrerende for til sidst selv at være musikalsk skabende.

Fælles Mål

Læremidlet er udarbejdet til elever på 3-5 klassetrin, så det
er muligt at tilgodese en række trinmål på 4. og 6 klassetrin inden for musikforståelse og musikalsk skaben. (jvf. Undervisningsministeriets Fælles Mål – Musik 2009).

Siden er optimeret til: firefox & chrome - support @ ltj@esbjerg-ensemble.dk


Top