Blæsere

– Dyt, Båt, Trute-lut

Blæser

Carl Nielsens værk:
Blæserkvintet op. 43,  3. sats er en del af skolekoncertrepertoiret 2013-2014

Her på siden er der elevopgaver og lærersider, der knytter sig til satsen af Carl Nielsen.
Det anbefales at begynde med En præsentation af temaet, der findes i bjælken foroven, da satsen er bygget op som et tema med 12 variationer, og det er derfor helt centralt at kende det godt.
Derudover er der tre typer opgaver, der ligeledes findes i bjælken foroven.

  • Opgaverne 1 – Associativ lytning
  • Opgaverne 2 – Registrerende lytning
  • Opgaverne 3 – I små komponisters værksted

Hver opgave indledes med en lærerside, og elevsiderne ligger i forlængelse af lærersiden. Musikken, der knytter sig til de enkelte opgaver afspilles fra elevsiderne. (Når elevsiderne printes vil afspillerne på siden ikke være på printet). I bjælken foroven kan man også finde baggrundsinformation under knapperne Om musikken og Om instrumenterne.

For mere generel information, se Lærerorientering

Carl Nielsens Blæserkvintet op. 43,  3. sats

Siden er optimeret til: firefox & chrome - support @ ltj@esbjerg-ensemble.dk


Top