BESTYRELSEN
Paul Holst – Bestyrelsesformand

Valgt af den øvrige bestyrelse

K.A. Gorritzen – Næstformand

Udpeget af Esbjerg Kommune

Peter Amstrup

Udpeget af Esbjerg Kommune

John Juel

Udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling

Birgitte Ebert

Udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling

Kerstin Thiele

Medarbejdervalgt